LIBERTY

Antidekubitalni pneumatski jastuk za osobe sa niskim rizikom od dekubitusa

Jastuk je prikladan za osobe, koje provode većinu vremena sjedeći, na primjer, invalidi, koji se kreću u kolicima, ali odgovara takođe osoba, koje nisu u stanju da mijenjaju sjedeći položaj. Starija lica sa problemima vezanim sa kretanjem. Kod svih tih osoba postoji rizik nastanka dekubitusa. Primjena jastuka je jednostavna, antidekubitalna praksa. LIBERTY se sastoji od jastuka Liberty i presvlake. Jastuk ima automatski ventil - kojem se ne upravlja, on omogućava podešavanje oblika u skladu sa fizičkim osobinama korisnika.

Dekubitus nastaje uglavnom zbog dva razloga

 1. neravnomjeran pritisak na površini sjedenja, što povlači pritisak na kosti,
 2. snaga pritiska koja dovodi do deformiteta tkiva kože.

Jastuci VICAIR, zahvaljujući svojoj inovativnoj konstrukciji, savršeno smanjuju destruktivan uticaj tih faktora.

Izbor između dvije presvlake:

 • AirFlow-elastična,
 • elastična,
 • nepromočiva,

Prednosti:

 • sprječavanje dekubitusa,
 • osigurava od proklizanja,
 • udobnost i stabilizacija,
 • niska težina - manje od 700 grama,
 • jednostavna upotreba,
 • lako odražavnje čistoće,
 • trajnost,
 • izdrži opterećenje do 150 kg.,

dimenzije jastuka:

širina x dubina

 • 40cmx40cm
 • 40cmx45cm
 • 43cmx43cm
 • 45cmx40cm
 • 45cmx45cm
 • 45cmx50cm
 • 50cmx45cm
 • 50cmx50cm

Pobliže pogledajte fenomenalnu tehnologiju VICAIR ® >>

Boja tapacirunga
Boja okvira
VICAIR LIBERTYVermeirenVermeiren on youtube


© 2018 Vermeiren Group
RPR Antwerpen 0427 753 964