U79 Neo

Remen tipa "H"


Pravilan stav tijela je takav, koji osiguraca maksimalnu stabilnost, traži što manji napor mišića za održavanje vertikalnog položaja, kao i stvara uslove za optimalni položaj unutrašnjih organa. Pravilan stav je takav, koji:

  • Osigurava ravan položaj glave,
  • fiziološkim pomjeranjem nazad kičme u sagitalnoj ravnini i ravnom kičmom u čeonoj ravnini,
  • osigurava dobro formirani grudni koš,
  • osigurava da ramena su nježno povučena u odnosu na karlicu.
  • osigurava simetričan  položaj karlice.

Najveće opterećenje za kičmu je sjedenje. Zato je veoma bitno da osoba, koja sjedi u kolicima ima garantovanu pravilnu potporu.

Postoje tri osnovne površine za potporu: stražnjica, leđa i donji ekstremiteti.

Pojasevi U79Neo se koriste za korigovanje i stabilizaciju trupa kod:

  • trajne patološke kifoze,
  • pomjeranja karlice prema nazad,
  • hipertonusa fleksora kuka,
  • hipotonusa mišića trupa,
  • oslabjenja i smanjenja efektivnosti mišića.

Standardno, svi pojasevi za stabilizaciju gornjeg dijela tijela se dostavljaju sa podešavanjem zatezanja prednjeg djela, što omogućava osobi, koja sjedi u kolicima samostalno podešavanje. Takođe je moguća opcija pojaseva i prsluka sa podešavanjem zadnjeg zatezanja, kada nije preporučeno da pacijent ima dostup samostalnom podešavanju zatezanja.

Preporučuje se kod takvih deformiteta, kao što je to gore opisano, da se koristi i pojas za bedra sa dvije tačke U76Neo.

NAČIN ODABIRA POJASEVA I PRSLUKA:

Treba izmjeriti širinu ramena, uzimajući u obzir sklonost ka promjeni tijelesne težine, visinu i deblju odjeću.

XS (24cm-28cm)

S (28cm-33cm)

M 33cm x -41cm

L 41cm x -48cm

XS (48cm-56cm)

NEOFLEX U79VermeirenVermeiren on youtube


© 2018 Vermeiren Group
RPR Antwerpen 0427 753 964