• Ručna kolica - Invalidska kolica sa ručnim pogonom
  • Električna kolica
  • Skuteri
  • Svijet djeteta
  • Krveti
  • Hodalice / lokomotorna pomagala
  • POMOĆNA OPREMA
  • Bicikla sa tri točka
  • Uređaji za postavljanje u ispravan položaj
  • STABILIZACIJA
  • Antidekubitalna oprema
VermeirenVermeiren on youtube


© 2018 Vermeiren Group
RPR Antwerpen 0427 753 964