MAT X1

MAT X1

Madrac sa primjenjivim pritiskom, od mjehurića, prikladan za I stepen rizika od dekubitusa u četverostepenoj skali EPUAP


MAT X2

MAT X2

Madrac sa promjenjivim pritiskom - cijevni za I stepen rizika od dekubitusa u četverostepenoj skali EPUAP.


MAT X3

MAT X3

Madrac sa promjenjivim pritiskom sa cijevima do II stepena rizika od dekubitusa u četverestepenoj skali EPUAP.


SmartLine Basic NOVACARE ©

SmartLine Basic NOVACARE ©

Dušek za ljuljanje pritiskom - cevasti do II stepena rizika od nastanka dekubitusa na četverostepenoj skali EPUAP.ASX Basic Novacare

ASX Basic Novacare

Madrac sa promjenjivim pritiskom sa cijevima do II stepena rizika od dekubitusa u četverestepenoj skali EPUAP.ASX Novacare

ASX Novacare

Madrac sa promjenjivim pritiskom sa cijevima do III stepena rizika od dekubitusa u četverestepenoj skali EPUAP
VermeirenVermeiren on youtube


© 2018 Vermeiren Group
RPR Antwerpen 0427 753 964